Księża

ks. mgr Ryszard Pluta
Proboszcz
 2008 r.

Zamknij