„Przeżywamy czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne, od tego, co nim nie jest” (papież Franciszek)

Niech w tym trudnym czasie pandemii
Bóg, który zstąpił z nieba, aby stać się człowiekiem,
pomoże Wam odnaleźć i wybrać
to, co się naprawdę liczy i co jest konieczne:
Jego samego, rodzinę, wiarę i przyjaźń.

Niech Was błogosławi i strzeże,
niech Was obdarzy swą łaską i pokojem.

Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę.
A waszych bliskich zmarłych
niech przyjmie do swojej chwały.