Myślami z tymi, których już nie ma…
Święto Wszystkich Świętych, Święto Zmarłych,
jakże inne, bez odwiedzin, puste są cmentarze.
Zamyślone, smutne nasze twarze.
Kwiaty – jak pełen ogród i smutno palą się znicze,
a cienka smużka dymu unosi się niczym
modlitwa i mknie ku Bogu do Nieba.
Myśli biegną, gdzie spoczywają nasi bliscy;
tak niedawno wśród nas byli wszyscy!
Lecz Bóg powołał ich do siebie. Szepczemy modlitwy słowa:
„wieczny odpoczynek”, niech im Bóg daruje.
Tę modlitwę za bliskich zmarłych ofiaruję.

Irena Góra, 1 XI 2020 r.

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo