Rada Duszpasterska w porozumieniu z Ks. Proboszczem zwraca się z prośbą do Parafian o wpłaty na fundusz administracyjny, celem utrzymania Parafii. Kwota jak w poprzednich latach nie uległa zmianie tj. ok. 200 zł. jako składka roczna. Prosimy wpłacać na nr konta Parafii, który jest podany na stronie internetowej naszej Parafii. Bóg zapłać.

Nr konta: 35102049840000470201470186