21.04.ŚRODA- DZIEŃ ROZPOCZĘCIA
GODZ. 18.00 ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI UROCZYSTĄ NOWENNĄ DO MBNP, PRZYWITANIE MISJONARZA ORAZ MSZA ŚW. Z NAUKĄ OGÓLNĄ.

22.04.CZWARTEK–DZIEŃ RODZINY
GODZ. 8.00 MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA.
GODZ. 10.00 MSZA ŚW. DLA DZIECI Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ (KS.JAN)
GODZ. 18.00 MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA.NAUKA STANOWA DLA RODZICÓW.

23.04.PIĄTEK- DZIEŃ PARAFII
GODZ. 8.00 MSZA ŚW. NAUKA OGÓLNA. DROGA KRZYŻOWA.WYJAZD DO CHORYCH
GODZ. 10.00 MSZA ŚW. DLA DZIECI Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ (KS.JAN)
GODZ. 18.00 MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA.
GODZ.19.00 PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA –REKOLEKCJONISTA (JEŚLI DOBRA POGODA TO NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA)

24.04.SOBOTA – DZIEŃ SPOWIEDZI
8.00 MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA
9.00-10.30 SPOWIEDŹ
10.30 PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI DZIECI (KS.JAN)
GODZ. 11.00- 12.00 SPOWIEDŹ DLA DZIECI I CHORYCH I SENIORÓW
GODZ. 12.00 MSZA ŚW. O UZDROWIENIE DUCHOWE I FIZYCZNE DLA CHORYCH I SENIORÓW I WSZYSTKICH POTRZEBUJĄCYCH Z SAKRAMENTEM NAMASZCZENIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM LOURDZKIM.

25.04.NIEDZIELA PALMOWA – DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI
GODZ.7.00 MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA .
GODZ. 10.30 PROCESJA Z PALMAMI . MSZA ŚW. I NAUKA OGÓLNA. KONKURS PALM
GODZ.14.30 GORZKIE ŻALE, KAZANIE PASYJNE I MSZA ŚW. ,POŻEGNANIE MISJONARZA.

REKOLEKCJE POPROWADZI: DLA STARSZYCH I DOROSŁYCH KS. ANDRZEJ SUŁEK PROF. PSYCHOLOGII KUL I PAT, DLA DZIECI KS.JAN TOMCZYK – WIKARIUSZ ZE SZCZEPANOWA