PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII  BUCZE 18 WRZEŚNIA DO 25 WRZEŚNIA

„CZY WIERZĘ W BOGA I BOGU”

SOBOTA 18.09.2021  CZY WIERZĘ W BOGA I BOGU

GODZ.18.00 MSZA NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA 19.09. 2021  OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWYCH – ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ  CHRZCIELNYCH

GODZ.   7.00  MSZA  ŚW. Z OGÓLNĄ  NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ.   9.00  MSZA  ŚW. Z  OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ. 10.30  MSZA ŚW.  Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ. 15.00  MSZA  ŚW. Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ. 16.00  NAUKA MISYJNA DLA MŁODZIEŻY

GODZ.20.00  APEL MARYJNY

PONIEDZIAŁEK 20.09. 2021 R.  CZY POTRZEBUJĘ NAWRÓCENIA

GODZ.  7.30   RÓŻANIEC

GODZ.  8.00   MSZA Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ. 16.00  NAUKA MISYJNA DLA DZIECI

GODZ.17.45  KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

GODZ.18.00  MSZA Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

GODZ.19.00  NAUKA MISYJNA DLA KOBIET

GODZ.20.00  NAUKA MISYJNA DLA MŁODZIEŻY

GODZ.21.00  APEL MARYJNY

WTOREK 21.09.2021  GRZECHEM RANIĘ BOGA I CZŁOWIEKA

GODZ.  7.30  RÓŻANIEC

GODZ.  8.00  MSZA ŚW. Z NABOŻEŃSTWEM PRZEBŁAGALNYM

GODZ.16.00  NAUKA MISYJNA DLA DZIECI Z NABOŻEŃSTWEM POKUTNYM

GODZ.17.45  KORONKA DO BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA

GODZ.18.00  MSZA ŚW. Z NABOŻEŃSTWEM PRZEBŁAGALNYM

GODZ.19.00  NAUKA MISYJNA DLA MĘŻCZYZN

GODZ.19.30  DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII I ADORACJA KRZYŻA

ŚRODA 22.09.2021  W SAKRAMENCIE POKUTY OBMYWAM CIĘ KRWIĄ I WODA – JEZUS DO ŚW.  FAUSTYNY

GODZ.  7.30  RÓŻANIEC

GODZ.  8.00  MSZA Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNĄ

 SPOWIEDŹ GODZINA  9.00-10.30

POPOŁUDNIU 16.30 NAUKA MISYJNA DLA DZIECI

SPOWIEDŹ 16.30-18.00

UDZIELAMY KOMUNII ŚWIĘTEJ TYLKO NA MSZACH ŚWIĘTYCH

GODZ.18.00  MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH I PROCESJA NA CMENTARZ

CZWARTEK 23.09  ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ŚWIĘTOŚCIĄ KOŚCIOŁA

GODZ.  7.30  RÓŻANIEC

GODZ.  8.00  MSZA  ŚW. Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

GODZ. 10.00 ODWIEDZINY CHORYCH

GODZ.17.45  KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

GODZ.18.00  MSZA ŚW. Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH

GODZ.19.00  APEL MARYJNY

PIĄTEK  24.09.2021   MOJĄ NAJSTARSZĄ MIŁOŚCIĄ JEST MARYJA

GODZ.  7.30   RÓŻANIEC

GODZ.  8.00   MSZA ŚW. Z OGÓLNĄ NAUKĄ MISYJNA DLA GRUP MODLITEWNYCH

GODZ. 17.45  KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

GODZ. 18.00  MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA I MODLITWA O NOWE   POWOŁANIA

SOBOTA 25.09  Z WIECZERNIKA NA KALWARIĘ

GODZ.  7.30  RÓŻANIEC

GODZ.  8.00  MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA SAKRAMENT EUCHARYSTII

GODZ.10.00  MSZA ŚW. DLA CHORYCH Z UDZIELENIEM NAMASZCZENIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM  LURDZKIM

GODZ.16.00 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MAŁYCH DZIECI I MATEK OCZEKUJĄCYCH POTOMSTWA

GODZ.17.45 KORONKA  DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

GODZ.18.00 MSZA  ŚW. NA ZAKOŃCZENIE MISJI

            -PROCESJA Z KRZYŻEM MISYJNYM

            -POŚWIĘCENIE KRZYŻA MISYJNEGO I KRZYŻY RODZINNYCH

            -NAŁOŻENIE ODPUSTU ZUPEŁNEGO NA KAŻDY KRZYŻ NA CHWILE NASZEJ                  ŚMIERCI

            -BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MISYJNE Z  MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEG026.09.2021  ODPUST W PARAFII Z OKAZJI PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA ZE SKAŁKI NA WAWEL I 30 – LECIE KAPŁAŃSTWA KS. MISJONARZA