Podobnie jak w poprzednim roku organizujemy zbiórkę złomu dla wsparcia szkoły. Surowce można wystawiać przed posesje od godz. 8:00 w sobotę 6 października 2018 r.
Puszki prosimy spakować w osobne worki.
W tym roku zbieramy na wkład finansowy do narodowego programu czytelnictwa, rolety wewnętrzne do klas, drobne prace remontowe oraz kolejne komputery do pracowni.
Liczymy na zaangażowanie wszystkich mieszkańców, podobnie jak w roku ubiegłym i już teraz dziękujemy za dary na rzecz szkoły.