Rada Duszpasterska wystąpiła z propozycją wykonania dolnego parkingu przy cmentarzu.

Wstępne prace polegać będą na: zebraniu nawierzchni, nałożeniu warstwy podkładu około 40 cm wysokości, utwardzeniu terenu, wykonaniu krawężników i obrzeży.

W późniejszym czasie nastąpi położenie płyt ażurowych. Całkowity koszt prac wyniósłby około 55 tysięcy złotych.
Na koncie Rady Parafialnej jest około 12 tysięcy zł.

W zawiązku z powyższym zwracamy się z prośbą o wpłaty na konto parafialne:

PKO BP w Brzesku 22102049840000430201133735

O postępie prac i wpłatach Ks. Proboszcz będzie informował co tydzień.
Za wpłaty z góry dziękujemy. Bóg zapłać.