Przyszła niedziela to druga niedziela listopada niedziela inwestycyjna

Dziękuję za nowe witraże w kościele, są one bardzo piękne i  przedstawiają świętą Faustynę, błogosławioną Karolinę Kózka,  oraz świętą Kingę.

Msze święte w kościele o 7:00 10:30 14:30 różaniec za wypominanych o 15:00 Msza święta.

Msze święte w tym tygodniu: 

Msze święte rano o 7:00 .

We wtorek wypada diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. Po mszy o 7:00 wystawienie Pana Jezusa i o 15:00 zakończenie adoracji koronką do Bożego miłosierdzia i błogosławieństwem. 

W środę  wypada Święto Niepodległości . Msze święte tylko do południa o 7:00 o 9:00 i 10:30 oraz  dziesiątek różańca za wypominanych.

Przyszła niedziela to trzecia niedziela listopada.

Msze święte w kościele o 7:00 10:30 14:30 różaniec za wypominanych o 15:00 Msza święta.

Trwa działalność V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Dziękuję za troskę o czystość kościoła tym wszystkim co pomagali doprowadzić kościół o założeniu witraży. zapraszam następne rodziny w sobotę na godzinę 8:00 :  Katarzyny Wojciechowskiej, Marii Repeta, Zofii Lis, Marii Gibała , Doroty Gibała Joanny Kopacz, Beaty Wolsza.

Jest Gość Niedzielny zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Przypominam  prośbę sanepidu  o zasłaniania ust i nosa i higieny i odpowiednich zasad higienicznych.

Msze święte od 8 do 15 listopada 2020

 Niedziela 08.11.2020.

Godzina 7.00  + Piotra Pluszyńskiego od żony z dziećmi i wnukami. 

Godzina 10.30 +  Józefa Kubonia od Teresy z mężem   

Godzina 15.00 + Janiny Sorota rocznica śmierci.

Poniedziałek

Godzina 7:00 + Stanisława Pleszyńskiego wnuków Jakuba i Ani z mężem

Wtorek

Godzina 7:00 + Stanisława Pleszyńskiego od syna Eliasza z żoną Patrycją wnuczką Laurką.

Środa- Narodowe Święto Niepodległości.

Godzina 7:00 + Stanisławę Martyka Władysława męża.

Godzina 9.00 +  Albina Makary

Godzina 10.30 + Zofii Kania ok 14 Dz. Po śmierci.

Czwartek  

Godzina 7:00 + Józefa Kubonia od Borutów i Musiałów.

Piątek

Godzina 7:00 + + Józefa Kubonia od Borutów i Musiałów.

Sobota godzina 7.00 + Leopolda i Genowefy Borowiec Zofii i  Czesława Kieszkowskich.

Niedziela 15. 11.2020.

Godzina 7.00  + Andrzeja Andrasika, Marty i Juliana Pamuły , Bartosza i Piotra wnuków. 

Godzina 10.30 + w 2  rocznicę śmierci Benedykta.      

Godzina 15.00 + Józefa Michałek.

Trwają msze święte poza parafią.

  1. Ks. Kazimierz w Meksyku z kapłanami za + Artura Barnasia 60 Mszy świętych i  77 Mszy Świętych za + Czesława Boruty oraz 60 Mszy świętych za + Kazimierza Borowca . (Od 22.09.)
  2. W Tarnowie zakończyły się  30 października msze gregoriańskie za Józefa Lisa  i Stanisławą Kwiatek
  3. Od 1 do 30 listopada trwają  Msze święte gregoriańskie w Tarnowie za + Edwarda Milewskiego.