Dziś pierwsza niedziela lipca i adoracyjna. Msze święte o 7:00 o 10:30 i po południu o 15: 00. Na sumie o godzinie 10:30 wypada jubileusz ojca Kazimierza Borowca 30-lecie kapłaństwa. Życzymy Błogosławieństwa Bożego w pracy kapłańskiej na misjach.

W tym tygodniu:

Msze święte przez cały tydzień z wyjątkiem środy o 7:00 rano. W środę o 18:00.

W środę zapraszamy na nowennę do MBNP o godzinie 18.00. wspominamy bł. Marię Teresę Ledóchowską.

W czwartek wypada pierwszy  czwartek miesiąca i modlimy się o powołania.

W piątek wspominamy Świętego Jana z Dukli.

W przyszła niedziela to 2 niedziela  lipca .

Msze święte o 7:00 o 10:30 i po południu o 15: 00.

Dziękuję za dbanie o czystość kościoła i cmentarza.

Zapraszam na sobotę na godzinę 8:00 rodziny; Janiny Zalewskiej, Teresy Zalewskiej, Edyty Maślanka, Katarzyny Wojciechowskiej, Marii Repeta

Oraz na cmentarz:  Zofii Lis, Cecylii Kotra, Marcina Gibały, Grzegorza Kopacza, Beaty Wolsza, Antoniego Pamuła, Marii Sorota, Michała Gładysz

Na cmentarzy posadzono krzewy dziękuję  Celinie Paciorek, Sławomirowi

Łoboda, Halinie Ciećko.

Jest gość Niedzielny zachęcam do czytania.

Modlimy się owoce V Synodu naszej diecezji;

Dziękuję wszystkim za udział i pomoc w odpuście. Paniom w kuchni, niosącym feretrony i chorągwie , służbie liturgicznej, naszemu Panu Organiście, rycerzom Kolumba, strażakom druhom i wam za obecność.  Wszystkie ofiary zebrane na tacę poszły na zapłacenie odpustu. Ofiary z niedzieli inwestycyjnej wyniosły w całości  kupiono krzewy na cmentarz.

Msze święte od 3 do 10 lipca 2022

Niedziela 03.07.2022

Godz.7.00   + Marii i Franciszka Pagacz.

Ojciec Kazimierz za + Piotra Wierciaka

Godz.10.30  W 20 rocznicę ślubu Barbary i Zbigniewa z podziękowaniem za łaski z prośbą o opiekę matki Bożej nieustającej pomocy na dalsze lata życia i całej rodziny.

Godz.15.00 + Józefa Synowca od rodziny Klimków

Poniedziałek godz.7.00 + Józefa Gładysz od żony i dzieci z rodzinami.

Wtorek godz.7.00 + Stanisława Cisaka ,Salomei żony wnuczki Barbary

Środa

Godz.18.00 + Stanisławy Kwiatek ,Franciszka męża , Stanisława ,Franciszka synów.

Czwartek godz.7.00 + za dusze czyścowe

Piątek godz.7.00 w dniu urodzin Kazimierza Borowca dziękczynno-błagalna.

Sobota godz.7.00   w 2 rocznicę śmierci Józefa Lisa od żony i dzieci

Niedziela 10.07.2022

Godz.7.00   + Józefy Borowiec

Godz.10.30   Za dziecko  chrzczone – Kacpra Dominika Baniak

Godz.15.00  w 55 rocznicę ślubu Józefy i Józefa z podziękowaniem Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie łaski z prośbą o wstawiennictwo MBNP z intencji dzieci, wnuków i prawnuków

1. Ks. Leszek  odprawia Msze święte  + Tadeusza Kubonia./ Do 8 lipca/

2.+Jana Pleszczyńskiego /  do końca czerwca/

3.Msze + Cecylii Gibała zostaną przekazane ks. Kazimierzowi Borowcowi.

4.+ Stanisława Sikory Msze przekazuję x Kazimierzowi

5. Odprawiają się msze gregoriańskie  za duszę Emilii Piwowarskiej do konca lipca