Dziś  1 niedziela Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok kościelny pod hasłem -Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. Msze święte  dziś o godz. Msze o godz.7.00, 10.30 i  o godz. 15.00 Msza święta. Dziś składka na ogrzewanie kościoła,

W tym tygodniu:

Rozpoczynają się roraty czas radosnego oczekiwania na przyjście   P. Jezusa. Msze święte tylko popołudniu o godz.16.30

Zapraszamy wszystkich  starszych , rodziny, młodzież  a szczególnie dzieci 16.00 godzinki ku czci NMP 16.oo a o 16.30 Msza święta od poniedziałku do  czwartku   a  w piątek o godz.7.00 i popołudniu o 16.30  zaś  w sobotę roraty o godz.7.00 rano Msza św roratnia.

W środę nowenna do MBNP spowiedź przed 1 piątkiem miesiąca o godz.15.30

Wypada 1 piątek miesiąca Msze rano o godz.7.00 i popołudniu o 16.30 po Mszy św. Popołudniowej spotkanie z klasami gimnazjalnymi.

Wyjazd do chorych na 1 piątek  rano od 8.30

Wypada  1 sobota Msza święta rano o godz.7.00 i 10 różańca.

Przyszła niedziela to 2 niedziela adwentu a 1 niedziela miesiąca adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej rano.

Jest Gość niedzielny a w nim artykuły

Dziękuję za sprzątanie kościoła i zapraszam rodziny w sobotę na godzinę 8.00

Zofii Cisak , Marii Kuciel, Celiny Zagrają, Marii Studzińskiej.

 

 

Cieszy my się nowymi dywanikami w kościele. Koszt poprzednich około 2  tysiące a nowe 7800 zł Bardzo pięknymi i dobrze wykonanymi.  Dziękuje doradcom ks. Tadeuszowi Kubali z Bielczy , Państwu Marii i Ignacemu Lisom i pani Ciećko za pomoc, która tak ładnie zaowocowała w tej pracy.  Dziękuje grupie dekoracyjnej za przygotowanie tak wspaniałej dekoracji.

PANU Alfredowi Baniakowi za pomoc w uruchomieniu pieca.  Grupie dekoracyjnej; a więc Stanisławie Sarlej, Beacie Lis za sponsorowanie anioła , Genowefie Gaczoł, Helenie Jarosz, Ludwikowi Borowcowi, Józefowi Baniakowi, Józefowi i Krystynie Wyczesanym, Jadwidze i Renacie  Zięba, Joannie Strąg i Barbarze Krupa.

CARITAS PRZY PARAFII PROSI WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI SKLEPÓW NA NASZYM TERENIE O WYSTAWIENIE KOSZY NA ŻYWNOŚĆ DLA LUDZI POTRZEBUJĄCYCH I RODZIN WIELODZIETNYCH . KOSZ BĘDZIE WYSTAWIONY W KOŚCIELE NA TYLNYCH ŁAWKACH.  BOGUMIŁA GŁAGKA PRZEWODNICZĄCA CARITASU

RODZICE DZIECI INFORMUJĄ O AKCJI NA CZAS RORAT MIANOWICIE ŻE SIANKO  POD CHÓREM BĘDZIE TROSZKĘ BRAŁO KAŻDE DZIECKO I WKŁADAŁO DO ŻŁÓBECZKA . POPIERAMY T…Ą PIĘKNĄ INICJATYWĘ  NA CZAS TYCH PIĘKNYCH RORAT.

 

OPŁATKI TO WYNAGRODZENIE PRACOWNIKOM KOŚCIELNYM  A WIĘC KOŚCIELNEMU, ORGANIŚCI I GRABARZOWI

NIEDZIELA DZIŚ OD 12.00 – BUCZE I BOREK PAGOREK

WTOREK GODZ. 15.00 ULICA KS. KUŹMY I ŚW. FLORIANA

CZWARTEK  GODZ. 15.00 GRĄDZIK , OSIEDLE SŁONECZNE

PIĄTEK OD 14.00 SKOTNIK

SOBOTA OD 9.00  PODLESIE I PODBŁONIE

NIEDZIELA OD 12.00 ZAGRODY

 

Msze św. od 30 listopada do  7 grudnia

 

Niedziela  1 niedziela Adwentu 30.11.2014r.

Godz.7.00. + Romana Pamuły , Marii żony

Godz.10.30 + Józefa Wolszy , Romana i Marii Paula , Mirosława i Jany Łoboda i dusze dziadków

Godz.15.00 + Franciszka Kobyłeckiego, Anny wnuczki

 

Poniedziałek  Godz.16.30 Magdaleny Matys i zmarłych z rodzIny

Wt  Godz.16.30.  + Andrzeja Mularza w5 rocznicę śmierci

ŚR GODZ. 16.30 +Edwarda Kobyłeckiego

Czw  godz.16.30.+ Józefa Gibały  Rafała syna

Piątek  godz.16.30 + Anny Gibała od kuzynki Marii z rodziną

Sobota godz 7.00  + Anny Koczwara od cioci Heleny i Marioli

 

Niedziela  2 niedziela Adwentu 07.12 .2014r.

Godz.7.00. + Romana Pamuły , Marii żony ks.Jana Rysiewicza zm. Z rodziny zint Matki i Antoniego z Borku

Godz.10.30 + Stanisława Świerczka , Wiktorii żony , Stanisława i Tadeusza synów

Godz.15.00 + +Jana i Heleny Zachara , Jana i Genowefy Grodkowskich, Te

rejsy Zachara , Henryka Płockiego.