Dzisiejsza uroczystość Niedzieli Palmowej rozpoczyna Wielki Tydzień. Na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, wierni przynoszą do kościoła pięknie udekorowane palmy. W związku z trwającą pandemią i ograniczeniami sanitarnymi nie wszyscy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej i procesji z palmami.

Uroczystą Mszę Świętą prowadził ks. proboszcz Ryszard Pluta, a Mękę Pańską znakomicie odśpiewali panowie Józef Zachara, Wacław Wolsza i Bogusław Chrapusta.

Tradycją naszej miejscowości jest co roku odbywający się konkurs palm – w tym roku, tak jak w ubiegłym, odbywa się on tylko internetowo. Zachęcamy do przesyłania fotografii:

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo