+ Marii Pamuła  jako 1  gregorianka

+ Stanisława Góry  jako  1 gregorianka

3/ + Teresy Piwowarskiej jako 2 gregorianki

I 7 intencji dla x T.Skury

4/ + Andrzeja Mroczkowskiego Ks.Waldemar 1 gregoriańska i 8 Mszy dla x T. Skury

5/ + Józefa Cisaka

92Msze św. Dałem siostrze Konradzie do odprawienia przez kapłanów oraz 40  Dla x Kazimierza Borowca misjonarza.

6/+ Anny Żurek

Ks.Prałat Wał, Ks.Pralat Pasiut, Ks. Z parafii sw. Nepomucena w Bochni, Ks.Kazimierz Borowiec

+ Barbary Pachniewskiej 146 Mszy przekazałem do odprawienia przez kapłanów.

+ Józefy Sarlej

2 gregorianki Dla x Jarosza

12 Mszy dla x .Skury

+Józefa Kani

Dla x Bartoszka, Misjonarza, Ks.Kazimierza Borowca, Ks.Jarosza

ks. Jan Jarosz przekazane  zostały Msze Św. 06.01.2021

+ Janiny Szczupał 30 Mszy jako gregoriańskie

+ Józefy Nalepa 16 Mszy Świętych

+ Jana Szafrańca 30 Mszy Św.  jako gregoriańskie

+ Ireny Lis 30 mszy św. jako gregoriańskie

+ Sławomira Bajora 19 Mszy Świętych

+ Stanisława Kurtyki 30 Mszy Świętych jako gregoriańskie

+ Adama Gibały 46 Mszy Św. w tym 1 Msza gregoriańska

+ Anny Wolsza 53 Msze Święte w tym 1 Msza gregoriańska

+ Marii Przybysławskiej 76 Mszy Świętych w tym 2 Msze gregoriańskie

ks. Tadeusza Skura dziś Msze Święte zostaną przekazane

+ Stanisława Kurtyki  30 Mszy Św.

+ Franciszka Pagacza 30 Mszy Św.  jako gregoriańskie

+ Adama Gibały  20 Mszy Świętych

+ Stanisława Cierniaka  20 Mszy świętych

ks. Stanisław Zalewski –  Msze Święte  zostały przekazane

+ Jana Szafrańca 7 Mszy Świętych  w tym 2 od Adamczyków z Krakowa

+ Józefa Gładysza 30 Mszy jako gregoriańskie

+ Stanisława Kurtyki 15 Mszy Świętych

+ Adama Gibały 10 Mszy Świętych

+ Stanisława Cierniaka 26 Mszy świętych

+ Marii Szymczak od dzieci i Karola Bajora 1 Msza św.

+ Marii Szymczak od męża Krzysztofa 1 Msza św.

+ Marii Szymczak od wnuczki Karoliny Kornaus z rodziną 1 Msza św.

Msze Święte gregoriańskie +  Józefa Kubonia  zostały odprawione przekazane ks.Adrianowi Pazdykowi