Niedziela   14 stycznia 2017r.

godz.7.00   + w 2 rocznicę śmierci Albina Malary

godz.10.30  za parafian

godz.15.00. + Józefa Gibały w rocznicę śmierci

Poniedziałek  godz.7.00   + Krystyny Boruta od Andrzeja syna z żoną Katarzyną i wnukami Adrianem i Oliwią.

Wtorek  godz.7.00.  + w 30 rocznicę śmierci  Magdaleny Borowiec

Środa godz.17.00  + Romana i Heleny Niedzielskich, Romana syna,, Józefa i Stanisławy  Baniak

Czwartek godz.7.00   + Kazimiery  Lis od

Ewy i Józefa Borowiec

Piątek  Godz.7.00 + Józefa Matysa, Kazimierza  syna , Józefa i Magdaleny  Matys , Władysława i Marii  Matys

Sobota  godz.7.00. W 28 rocznicę ślubu Anny i Andrzeja Mendel

Niedziela   21 stycznia 2017r.

godz.7.00   W 15 rocznicę śmierci  Janiny Radeckiej , Józefa męża

godz.10.30  + Andrzeja  Smolenia z intencji  Teresy z rodziną

godz.15.00. + Ireny Sobol z intencji wnuków i prawnuków