Czcigodni Księża Proboszczowie i Administratorzy Parafii!
W związku z informacjami, otrzymanymi od Kościelnego Inspektora Ochrony Danych z Warszawy, uprzejmie bardzo proszę, aby w sytuacji, gdy parafia posiada stronę internetową, umieścić tam (możliwie w jak najszybszym czasie) wyraźnie widoczny dla odbiorców zapis o treści:
Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.
Powyższe wskazania obejmują też aktywność parafii np. na Facebooku i wszelkich mediach społecznościowych.
Równocześnie uprzejmie przypominam, że ww. zgoda osób zainteresowanych jest konieczna w przypadku umieszczania danych osobowych w internecie. Zgoda ta wprawdzie nie musi być pisemna, ale z pewnością byłoby najlepiej,gdyby była wyrażona w takiej formie.

Z wyrazami szacunku
Ks. Marek Podgórski – Inspektor Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej