Coroczne Jasełka przygotowane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu mają już ponad trzydziestoletnią tradycję i tym samym na stałe wpisały się w okres bożonarodzeniowy w naszej miejscowości. W tym roku ponownie odbyły się w kościele parafialnym, w sobotę 18 stycznia.
Zebranych gości przywitał dyrektor szkoły Michał Fudala, który zaprosił do oglądania przedstawienia.

Podczas prawie dwugodzinnego występu, młodzi aktorzy zaprezentowali wysoki poziom gry okraszonej śpiewem kolęd i pastorałek. W tym roku występowały dzieci i młodzież od przedszkola do kl. ósmej oraz absolwenci, którzy corocznie brali udział w Jasełkach. Należy podkreślić wielką pomoc rodziców uczniów w przygotowaniu barwnych strojów aktorów.

Widowisko przygotowały panie: Beata Skórnóg, Anna Karasiewicz i Joanna Prus. Występ odniósł ogromny sukces i został nagrodzony przez widzów gromkimi brawami na stojąco.

Po występie życzenia i podziękowania złożyli: Ks. Proboszcz Ryszard Pluta, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku – Kamil Trąba, Maciej Podobiński – wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Daniel Szczupał – Sołtys wsi Bucze oraz przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku.
List okazjonalny, gratulacyjny od Burmistrza Brzeska – p. Tomasza Latochy odczytał p. Sołtys.

Dzieci otrzymały słodkie upominki od sponsorów: Stanisława i Ireny Górów oraz Czesława Borowca i przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brzesku, a także prezent w postaci zestawu lektur od p. wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo