W niedziele 8 i 15 grudnia oraz we środę 11 grudnia br. przed i po Mszach Świętych członkowie Akcji Katolickiej będą rozprowadzać opłatki.

Dobrowolne datki do puszek będą przeznaczone na dofinansowanie budowy sanitariatów.

Dziękujemy.

Ks. Proboszcz i Akcja Katolicka