Historia

Wieś powstała prawdopodobnie w XVI wieku. Pierwsza wzmianka o Buczu jak podaje „Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1972” pochodzi z 1569 roku. Franciszek Sikora na famach monografii Brzesko. Dzieje miasta i regionu wyjaśnia, że w 1597 roku istniejące parafie Brzesko, Jasień i Szczepanów naleza4y do dekanatu wojnickiego. W skład Szczepanowa w tym czasie wchodziło wiele wiosek: Mokrzyska, Wola Przyborowska, Przyborów, Łęki, Wokowice, Sterkowiec, Dziekanów i Bucze. Jako samodzielna wieś Bucze wyodrębniły […]